3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji

3.6.Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji

Zalecenia dla zespołu eksperckiego:

  • W tej sekcji są możliwe cztery nw. warianty opisu. Zespół ekspercki wybiera właściwy wariant dostosowany do opisywanego zawodu.
  • Zespół ekspercki powinien przeanalizować zapisy odnoszące się do kwalifikacji pełnych wprowadzonych do Rejestru Kwalifikacji:
    https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
  • W przypadku zawodów szkolnictwa zawodowego nazwy i poziomy kwalifikacji pełnych są zamieszczone również w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego:
    http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000622/O/D20170622.pdf

Wariant 1
Dotyczy większości zawodów w projekcie INFODORADCA+. Są to zawody, które nie są powiązane z oficjalnie opublikowanymi (jako regulacja prawna) Sektorowymi Ramami Kwalifikacji i nie są zawodami szkolnictwa zawodowego.

Przykład opisu dla zawodu Doradca zawodowy 242304:

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie doradca zawodowy nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Wariant 2
Dotyczy zawodów w projekcie INFODORADCA+, które są powiązane z oficjalnie opublikowanymi (jako regulacja prawna) Sektorowymi Ramami Kwalifikacji i nie są zawodami szkolnictwa zawodowego.

Przykład opisu:

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie instruktor fitness nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla aktualizacji opisu kwalifikacji pełnej wprowadzanej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Wariant 3

Dotyczy zawodów szkolnictwa zawodowego (w KZiS dodatkowe oznaczenie przy nazwie zawodu stanowi literka „s”) występujących na liście 1000 zawodów w projekcie INFODORADCA+ np.:

  • Technik lotniskowych służb operacyjnych – 315406, Szkutnik – 711504, Przetwórca ryb – 751103, Kierowca mechanik – 832201.

Przykład opisu:

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie doradca zawodowy nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie kierowca mechanik nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji. Kwalifikacji pełnej kierowca mechanik przypisany jest III poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla aktualizacji opisu kwalifikacji pełnej wprowadzanej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Więcej informacji:

Wariant 4
Dotyczy zawodów w projekcie INFODORADCA+, które są powiązane z oficjalnie opublikowanymi (jako regulacja prawna) Sektorowymi Ramami Kwalifikacji i są zawodami szkolnictwa zawodowego.

Przykład opisu:

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie kierowca mechanik nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji (np. w przemyśle motoryzacyjnym).
Kwalifikacji pełnej kierowca mechanik przypisany jest III poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla aktualizacji opisu kwalifikacji pełnej wprowadzanej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Więcej informacji: