1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU

1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)

Zalecenia dla zespołu eksperckiego:

  • Ten zbiór informacji o zawodzie zawiera trzy podzbiory (sekcje: 1.1, 1.2, 1.3) odnoszące się bezpośrednio do danego zawodu oraz podzbiór 1.4 informujący, kto brał udział w opracowaniu danej informacji i z jakich podstawowych źródeł danych korzystał zespół ekspercki sporządzający opis.
1.1.Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)

Zalecenia dla zespołu eksperckiego:

  • Należy podać nazwę i sześciocyfrowy kod zawodu, które wynikają z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (KZiS) oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).
  • Nazwa i kod zawodu są pisane czcionką pogrubioną.

Przykład opisu dla zawodu Doradca zawodowy 242304:

Doradca zawodowy 242304