Strona tytułowa informacji o zawodzie

Zalecenia dla zespołu eksperckiego:

  • Strona tytułowa informacji o zawodzie (rys. poniżej) dla danego zawodu (dotyczy to projektu INFODORADCA+) zawiera następujące elementy:
    • Logotypy programu POWER oraz loga konsorcjum realizującego projekt;
    • Tytuł projektu oraz informacje o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej;
    • Informacje odnoszące się bezpośrednio do zawodu, zgodnie z poniższą ilustracją.
  • Informacja dotycząca źródła pochodzenia zdjęcia zamieszczana jest pod zdjęciem. Ma to być link do konkretnego zdjęcia zamieszczonego na portalu internetowym, skąd zdjęcie pochodzi (z podaniem daty dostępu w formacie: [dostęp: dd.mm.rrrr] lub informacja: „zdjęcie wykonane przez zespół ekspercki”. Zdjęcie może być objęte prawem autorskim, ale ma odpowiednie licencje na wykorzystanie.

Przykład opisu dla zawodu Doradca zawodowy 242304:

l

Last modified: Thursday, 21 November 2019, 12:10 PM