Opracowanie wstępnego projektu informacji o zawodzie

Wprowadzenie

W tej części przedstawiono zalecenia metodyczne dla zespołu eksperckiego opracowującego daną informację o zawodzie. Zalecenia te stanowią uzupełnienie metodologii opracowywania informacji o zawodach, która scharakteryzowana została w Module II i III.
Każdy zbiór informacji (zgodnie ze strukturą informacji o zawodzie) zilustrowany został przykładem opisu. Odnoszą się one bezpośrednio do zawodu Doradca zawodowy 242304, który został opracowany w ramach projektu INFODORADCA+.

Last modified: Thursday, 21 November 2019, 12:01 PM