Available courses

Poradnik multimedialny przeznaczony jest dla osób zaangażowanych w proces tworzenia informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy (na przykładach opracowanych w ramach projektu INFOdoradca+). Kurs w sposób przejrzysty i atrakcyjny przygotowuje m.in. do projektowania informacji o zawodzie, pokazuje strukturę modelu, prac na nim, wskazuje na wymagania niezbędne w procesie tworzenia materiałów. Poradnik zawiera materiały tekstowe, filmy, animacje, dokumenty wzorcowe, a także ćwiczenia podsumowujące.


ecomentor

Project number: 2016-1-PL01-KA202-026809

Kurs powstał w ramach projektu "Wdrażanie modelu certyfikacji mentorów w sektorach eko-przemysłu - EcoMentor", zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Celem projektu było opracowanie i przetestowanie systemu certyfikacji kompetencji mentorów w sektorze eko-przemysłu.

ecomentor