1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD

1.3.Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD

Zalecenia dla zespołu eksperckiego:

  • W tej sekcji znajdują się informacje powiązane z oficjalnie funkcjonującymi klasyfikacjami (ISCO, PKD), do których należy przypisać dany zawód, po wcześniejszym zapoznaniu się z tymi dokumentami.
  • W przypadku Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) należy wskazać odniesienie do właściwej dla zawodu sekcji (tylko jedna nazwa sekcji i jej symbol literowy).
  • Zespół ekspercki może skorzystać z wyszukiwarki kodów PKD dostępnej pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd i/lub na podstawie analizy rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (patrz Podręcznik, rozdział – Bibliografia i materiały źródłowe, s. 101). Zespół ekspercki na podstawie klucza powiązań pomiędzy KZiS a Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (dostęp: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci) podaje angielskojęzyczną nazwę grupy właściwą dla danego zawodu oraz odpowiadający jej kod czterocyfrowy z klasyfikacji ISCO-08.
  • Nazwę angielską grupy elementarnej wpisujemy wg schematu w przykładzie – po numerze pierwsze słowo w nazwie grupy dużą literą, wszystkie pozostałe słowa – małą.

Przykład opisu dla zawodu Doradca zawodowy 242304:

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

  • 2423 Personnel and careers professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

  • Sekcja P – Edukacja.