1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu

1.2.Nazwy zwyczajowe zawodu

Zalecenia dla zespołu eksperckiego:

 • Należy podać nazwy zwyczajowe zawodu (inne niż oficjalna nazwa w sekcji 1.1), które wynikają np. z tradycji, nazewnictwa obcojęzycznego lub będące synonimem danego zawodu oficjalnie funkcjonującego w KZiS (GUS 2017 – Klasyfikacja zawodów i specjalności z synonimami).
 • Nie podajemy nazw żartobliwych, nieformalnych.
 • Nazwa zwyczajowa zawodu (jeśli występuje) powinna być zweryfikowana w badaniach terenowych z udziałem ekspertów branżowych informacji o zawodach, natomiast słownik zawodów i ich synonimów jest do wglądu pod adresem: http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/kzs/slownik.html
 • Zasadne jest również zweryfikowanie zwyczajowych nazw zawodów, analizując internetowe portale ogłoszeniowe ofert pracy.
 • Jeśli brak jest nazw zwyczajowych dla danego zawodu, wówczas w tej sekcji wpisujemy:
  • Nie występują nazwy zwyczajowe zawodu.
 • Układ nazw zwyczajowych zwodów podajemy w kolejności alfabetycznej.

Przykład opisu dla zawodu Doradca zawodowy 242304:

 • Doradca.
 • Doradca kariery.
 • Ekspert zatrudnienia.
 • Konsultant zawodowy.
 • Nauczyciel – doradca zawodowy.
 • Szkolny doradca zawodowy.
 • Zawodoznawca.