Baza danych informacji o zawodach na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia

Baza danych informacji o zawodach na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia to ogólnodostępny zasób zawierający 1000 opisów zawodów. Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Baza dostępna jest pod adresem:
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca/

Jak korzystać z bazy danych?
„Opis informacji o zawodzie w bazie danych – Jak korzystać”

Last modified: Tuesday, 26 November 2019, 10:42 AM