Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) – charakterystyka

Czym jest PKD?

PKD to podział działalności gospodarczych realizowanych przez podmioty gospodarcze. Wybór symbolu PKD następuje podczas wypełniania wniosku CEIDG-1.

Aktualna klasyfikacja PKD uchwalona została w rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 roku. Jest to aktualizacja PKD z roku 2004. Oznaczenie przedmiotu działalności gospodarczej w zgłoszeniu do CEIDG jest równe z podaniem nazwy podklasy, a także pięcioznakowego kodu, składającego się z dużej litery alfabetu i czterech cyfr. Każda osoba zakładająca działalność gospodarczą musi odpowiednio dobrać kody PKD. Muszą one pasować do profilu wykonywanej działalności. Zwykle będzie potrzebnych kilka kodów PKD. Wybór PKD warto przemyśleć wcześniej.

Wyszukiwarka kodów PKD jest dostępna pod adresem:
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/lista_pkd

Last modified: Thursday, 21 November 2019, 11:12 AM