LISTA KONTROLNA

Jak korzystać z LISTY KONTROLNEJ?

b. Lista kontrolna - SPIS TREŚCI

b. Lista kontrolna - SPIS TREŚCI

Element
IOZ
Kryteria/wymagania podlegające sprawdzeniu przez eksperta metodologicznego oraz wewnętrzny zespół walidacyjny Partnera Czy spełnione jest
kryterium?
TAK NIE ND
SPIS TREŚCI TAK NIE ND
Spis treści 7) Jest utworzony automatycznie zgodnie z obowiązującym szablonem w pliku docx (nie w pliku doc) i jest kompletny – zawiera wszystkie 7 rozdziałów wraz z podrozdziałami
8) Jest pełna zgodność nazw kompetencji zawodowych w spisie treści z nazwami kompetencji zawodowych w tekście opisu w pkt. 3