Proces akceptacji i weryfikacji informacji o zawodzie przed wprowadzeniem jej do bazy danych

Opis procesu akceptacji i weryfikacji

Czwarta wersja projektu informacji o zawodzie zostaje skierowana do redakcji technicznej, językowej i merytorycznej zgodnie z przyjętymi wymaganiami. Po redakcji (z uwzględnieniem Listy Kontrolnej powstaje piąta wersja projektu informacji o zawodzie, która przekazywana jest do akceptację MRPiPS. Po uzyskaniu akceptacji i uwzględni uwag MRPiPS dot. opisu Doradcy zawodowego powstaje wersja końcowa opisu informacji o zawodzie. Ta wersja opisu zostaje wykorzystana do sporządzenia pliku XML i PDF wymaganych do publikacji w bazie danych Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Last modified: Thursday, 21 November 2019, 3:00 PM