LISTA KONTROLNA

Jak korzystać z LISTY KONTROLNEJ?

a. Lista kontrolna - STRONA TYTUŁOWA


a. Lista kontrolna - STRONA TYTUŁOWA

Element
IOZ
Kryteria/wymagania podlegające sprawdzeniu przez eksperta metodologicznego oraz wewnętrzny zespół walidacyjny Partnera Czy spełnione jest kryterium?
TAK NIE ND
STRONA TYTUŁOWA TAK NIE ND
Strona tytułowa 1) Nazwa i kod zawodu mają być identyczne jak w klasyfikacji zawodów i specjalności MRPiPS (zał. nr 1 do LK). To dotyczy także całego tekstu opisu (w tym również nagłówka). Zwracamy uwagę na prawidłowość zapisu nazw zawodu jak w przykładzie: Sprzedawca na targowisku / bazarze (pomiędzy kreską ukośną z lewej i prawej są spacje) lub Malarz-tapeciarz (z kreską pomiędzy bez spacji)
2) Zdjęcie - nieobjęte prawem autorskim (chyba, że na prawach CC lub podobnych) bez reklam, nazw własnych firm, twarzy osób, jeśli nie wyraziły na to oddzielnej zgody. Preferowane jest zdjęcie autorskie zrobione przez zespół ekspercki

3) Zdjęcie ma ilustrować wykonywanie zawodu. Najlepiej człowiek podczas pracy lub stanowisko pracy. Ma to być: przykładowe stanowisko pracy w zawodzie lub typowe czynności/prace wykonywane w danym zawodzie

4) Unikamy zamieszczania zdjęć typu grafika oraz ukazujących jedynie narzędzia do wykonywania pracy

5) Pod zdjęciem jest umieszczona informacja: Źródło: link do zdjęcia, a nie tylko do portalu, gdzie są tysiące zdjęć, z podaniem daty dostępu w formacie: [dostęp: dd.mm.rr] lub informacja: „Zdjęcie wykonane przez zespół ekspercki” lub podane imię i nazwisko autora – ale członka zespołu eksperckiego

6) Nazwa grupy elementarnej (na stronie tytułowej) ma być identyczna, jak w klasyfikacji zawodów i specjalności (tzn. ta nazwa – tekst pogrubiony w klasyfikacji, gdzie występują pierwsze cztery cyfry kodu danego zawodu, np. dla zawodu 121101 Główny księgowy, nazwa grupy elementarnej: 1211 Kierownicy do spraw finansowych) (zał. nr 1 do LK)