LISTA KONTROLNA

Jak korzystać z LISTY KONTROLNEJ?

g. Lista kontrolna - 5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)

g. Lista kontrolna - 5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)

Element
IOZ
Kryteria/wymagania podlegające sprawdzeniu przez eksperta metodologicznego oraz wewnętrzny zespół walidacyjny Partnera Czy spełnione jest
kryterium?
TAK NIE ND
5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW ESCO TAK NIE ND
5.

152) Ten zbiór informacji o zawodzie jest wspólny (niezmieniany w treści) dla wszystkich zawodów i zawiera podstawowe informacje dotyczące klasyfikacji ESCO
153) W opisie, w akapicie „Obecnie…” wymieniany jest rok 2018 (dot. Etapu I i II) lub 2019 (dot. Etapu III)i