LISTA KONTROLNA

Jak korzystać z LISTY KONTROLNEJ?

i. Lista kontrolna - 7. SŁOWNIK POJĘĆ

i. Lista kontrolna - 7. SŁOWNIK POJĘĆElement
IOZ
Kryteria/wymagania podlegające sprawdzeniu przez eksperta metodologicznego oraz wewnętrzny zespół walidacyjny Partnera Czy spełnione jest
kryterium?
TAK NIE ND
7. SŁOWNIK POJĘĆ TAK NIE ND
7.1

166) Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze) – Definicje powiązane z informacją o zawodach (zawodoznawcze) są wspólne dla wszystkich zawodów i nie są przedmiotem weryfikacji
7.2

167) Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe) – Nie definiujemy pojęć powszechnie znanych, które nie mają charakteru branżowego. Definicje powinny być czytelne i w krótkiej formie wyjaśniającej) TAK NIE ND
168) Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe) – Należy dokładnie sprawdzić zgodność numeracji hasła w słowniku z indeksami górnymi w tekście opisu. Musi być pełna zgodność

169) Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe) – Wszystkie pojęcia branżowe są zamieszczane w tabeli w układzie alfabetycznym i każde z nich ma podane źródło definicji (np. akt prawny, literatura branżowa, encyklopedia, słownik lub zasób internetowy, ale nie Wikipedia), skąd zostało zaczerpnięte. Możliwe jest opracowanie definicji przez zespół ekspercki, ale wyłącznie „na podstawie” z podaniem źródła: np. Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: http://uprawnienia-budowlane.com/blog/jak-wyglada-praca-glazurnika [dostęp: 31.10.2018]

170) Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe) – W treści definicji nie może być linków do stron internetowych, w tym do Wikipedii

171) Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe) – Co do zasady, przy skrótach angielskich należy stosować polski odpowiednik… nie zawsze jest to jednak możliwe, w wielu zawodach standardem jest używanie skrótu z jęz. angielskiego i polski odpowiednik byłby niezrozumiały (np. FMCG), w związku z czym konieczna jest – przy weryfikacji – pewna elastyczność.

172) Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe) – W przypadku indeksowanych pojęć skróty nazw (z tekstu opisu) mają rozpoczynać się w słowniku od nazwy pełnej (obcojęzycznej lub polskiej w zależności o charakteru skrótu) wyjaśniającej litery danego skrótu, a sam skrót pojawia się na końcu w nawiasie. W przypadku skrótów angielskich nie zawsze należy zastosować polski odpowiednik. W niektórych zawodach standardem jest używanie skrótu z języka angielskiego i polski odpowiednik byłby niezrozumiały (np. FMCG)

173) Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe) – Nie mogą zaczynać się od definiowanego pojęcia (przykład błędu: pojęcie: „Obrabiarka”, definicja zaczyna się od „Obrabiarka jest to…”).