Print this chapterPrint this chapter

Instrukcja obsługi kursu

NAWIGACJA W KURSIE

INFORMACJE WSTĘPNE, NAWIGACJA DLA RÓŻNYCH TYPÓW ELEMENTÓW KURSU

 • Nawigacja działa tak samo we wszystkich elementach kursu. Jedynie dla elementów typu Mini – książka , nawigacja jest rozszerzona o SPIS TREŚCI.

NAWIGACJA DLA ELEMENTU TYPU STRONA ORAZ WSZYSTKICH INNYCH Z WYJĄTKIEM MINI-KSIĄŻKI

 • Na liście modułów kursu klikamy na element „Strona tytułowa informacji o zawodzie”. • Po wejściu do elementu mamy do dyspozycji 3 możliwości nawigacji. • Możliwość nr 1 to umieszczona powyżej treści podstawowa ścieżka obejmująca: stronę główną, kategorię kursy, szkolenia e-learningowe, właściwy kurs oraz moduł kursu (w którym aktualnie jesteśmy). Ostatnią pozycją ścieżki jest element modułu (w tym przypadku „Strona tytułowa informacji o zawodzie”). • Możliwość nr 2 to umieszczony po prawej stronie treści blok NAWIGACJA. Blok ten daje takie same możliwości co opisana wyżej ścieżka a dodatkowo zawiera rozwiniętą listę wszystkich elementów modułu, w którym się znajdujemy. • Możliwość nr 3 to umieszczone poniżej treści linki do poprzedniego i kolejnego elementu modułu, w którym się znajdujemy. Jeżeli znajdujemy się w ostatnim elemencie danego modułu to link po prawej będzie prowadził do pierwszego elementu kolejnego modułu. Jeżeli znajdujemy się w pierwszym elemencie danego modułu to link po lewej będzie prowadził do ostatniego elementu poprzedniego modułu.NAWIGACJA DLA ELEMENTU TYPU MINI - KSIĄŻKA

 • Na stronie modułów kursu odnajdujemy element (Mini-książkę) „1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU”. Można zauważyć, że wyliczenie stron, z których składa się Mini-książka jest dostępne już z tego poziomu. • Klikamy na element „1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU”. • Po wejściu do elementu oprócz znanych już z elementu typu „Strona” 3 możliwości nawigacji mamy do dyspozycji 2 dodatkowe. Są one związane z poruszaniem się po stronach naszej Mini-książki. • Możliwość nr 1 to SPIS TREŚCI zawierający wszystkie strony, z których składa się Mini-książka. Tytuł strony, na której aktualnie się znajdujemy został wyboldowany. • Możliwość nr 2 to zdublowane (znajdujące się nad i pod treścią) linki do kolejnej i poprzedniej strony Mini-książki. W poniższym przykładzie jest tylko (zdublowany) prawy link do kolejnej strony Mini-książki (1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu) ponieważ znajdujemy się na pierwszej stronie. Widoczny pod dolnym linkiem kolejny link Blok kontrolny jest elementem wcześniej omówionej nawigacji i przeniesie nas do kolejnego (po Mini-książce) elementu w module. • Jeżeli znajdziemy się na ostatniej stronie książki (w tym przykładzie strona „1.4. Notka metodologiczna…”) to lewy link będzie prowadził nas do poprzedniej strony Mini-książki a prawy będzie miał nazwę „Zamknij książkę” (kliknięcie w ten link spowoduje przeniesienie użytkownika na stronę z modułami kursu). • Pole po prawej stronie nazwy elementu wskazuje czy został on już ukończony przez użytkownika (oznaczenie pojawia się automatycznie).UKOŃCZENIE KURSU

 • Status ukończenia kursu możemy sprawdzić na stronie z modułami, w umieszczonym po prawej stronie treści bloku o takiej właśnie nazwie. Blok ten umożliwia przejście do planszy z większą ilością szczegółów (link „Więcej szczegółów”). • Po kliknięciu w link „Więcej szczegółów” (blok STATUS UKOŃCZENIA KURSU) zostaniemy przeniesieni na planszę z podsumowaniem zawierającym wymagania i status ukończenia wszystkich elementów kursu. Do ukończenia testów wymagane jest uzyskanie odpowiednich ocen (więcej o tym na stronie „Rozwiązywanie testów i sprawdzanie ocen”). Natomiast dla wszystkich pozostałych elementów wymagane jest jedynie ich „przeglądanie”. • Po ukończeniu kursu, na końcu Modułu III pojawi się element „Certyfikat” umożliwiający pobranie imiennego certyfikatu ukończenia kursu „Poradnik - Jak tworzyć IOZ?”.